Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

2011: Η χρονιά που άλλαξε την αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Μείωση αποδοχών έως και 42% με όριο τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπουν οι 52 επιχειρησιακές συμβάσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ εργοδοτών και ενώσεων προσώπων ή σωματείων (όπου υπήρχαν).

Οι Συμβάσεις αυτές, καλύπτουν συνολικά 17.531 εργαζόμενους και ήρθαν να προστεθούν στις 12 Ειδικές Επιχειρησιακές Συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από την ψήφιση του τελευταίου εφαρμοστικού νόμου και του περιβόητου άρθρου 37.

Βάσει των στοιχείων που παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr και που αποτέλεσαν τη βάση των επιχειρημάτων του υπουργείου Εργασίας προς την Τρόικα, ως προς τη μείωση του κόστους εργασίας, η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων έχει μεγαλύτερη δυναμική από τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις.

Ειδικότερα, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου συμφωνήθηκαν 52 επιχειρησιακές που αφορούν συνολικά 17.531 εργαζόμενους, σε αντίθεση με τις ειδικές που σε διάστημα 10 μηνών συμφωνήθηκαν 12 και αφορούσαν συνολικά 3.550 εργαζόμενους. Βέβαια, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, μέσα στους τελευταίους μήνες του 2011, έτος στο οποίο το τοπίο των εργασιακών σχέσεων άλλαξε άρδην, υπεγράφησαν και χιλιάδες ατομικές συμβάσεις εργασίας που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποχρεούνται οι εργοδότες να καταθέτουν στο Σώμα Επιθεωρητών, 1.727 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, προχώρησαν σε μείωση μισθών, συνολικά 11.085 επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αφορούν μόλις στους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, καθώς η υποχρέωση των εργοδοτών να κοινοποιούν στο ΣΕΠΕ τη μεταβολή μισθών, ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

Τα στοιχεία για το 2011, όσον αφορά στις νέες συμβάσεις και τις μορφές απασχόλησης που κυριάρχησαν, είναι ενδεικτικά των μεγάλων αλλαγών που διενεργούνται, με ή χωρίς νομοθετικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το 2011 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 4,20% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010. Επίσης, από τα στοιχεία του ΣΕΠΕ διαπιστώνεται ότι το 2011 υπάρχει κατά 21,42% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ αυξημένο κατά 1,99% είναι το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Επίσης, έχει αυξηθεί κατά 12,56% η εκ περιτροπής απασχόληση.

Η πολυσυζητημένη μείωση του κόστους εργασίας, χωρίς κοινωνικούς διάλογους και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιτεύχθηκε μέσα στο 2011 μέσα από την μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που σε πιο ευέλικτες σχέσεις. Αναλυτικά, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που άλλαξαν στη διάρκεια του 2011 είναι αυξημένες κατά 73,25% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 193,06% για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 631,89% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.

Μάλιστα, η αλλαγή αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια τάση που ήδη είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το 2010 μετατράπηκαν 26.253 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός ήταν τότε, κατά 54,6% αυξημένος σε σχέση με το 2009. Το 2011, μετατράπηκαν 58.962 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης είτε σε συμβάσεις μερικής είτε σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2009 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συμβάσεων, το 2010 αντιπροσώπευαν το 66,9% και το έτος 2011 το 58,92%. Από την άλλη πλευρά, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 30,65% για το έτος 2011. Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιπροσώπευαν το 4,3% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2009, το 6,9% των νέων συμβάσεων εργασίας το 2010 και το 8,95% των νέων συμβάσεων εργασίας κατά το έτος 2011.

http://www.inprecor.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου