Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν ὑπηρεσία τῆς παγκόσμιας ἐλὶτ

Τὸ ΔΝΤ εἶναι προϊόν τῆς «Ἀγγλόσφαιρας», καὶ ὡς τέτοιο ἔχει ἐμπλακεῖ σὲ διαπραγματεύσεις χρέους, ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων χωρῶν.

Ἀποτελεῖ ἕνα βασικὸ ἐργαλεῖο ἐλέγχου, ἀπὸ πλευρᾶς τῶν παγκόσμιων ἐλίτ. Συστάθηκε στὴν δεκαετία τοῦ 1940, ἀπὸ τὸν σοσιαλιστὴ οἰκονομολόγο τῶν ἐλὶτ John Maynard Keynes, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸν ἱδρυτὴ μιᾶς ὁλόκληρης δυναστείας David Rockefeller.

. Ἡ παγκόσμια ἐλὶτ ὑπάρχει, μὲ πιθανὴ ἕδρα της τὸ Σίτυ τοῦ Λονδίνου, καὶ μὲ παρακλάδια στὸ Βατικανό, τὴν Οὐάσιγκτον, καὶ τὸ Τὲλ Ἀβίβ. Ὁ πυρήνας της ἀποτελεῖται ἀπὸ μία ὁμάδα οἰκογενειῶν, ποὺ πιθανῶς ἐλέγχουν τὶς κεντρικὲς τράπεζες ὅλου τοῦ κόσμου. Ἔτσι, ἔχουν πρόσβαση σὲ τρισεκατομμύρια δολάρια.

 Ἂν κάποιος ἐλέγχει τὸ παγκόσμιο χρῆμα, μπορεῖ κάλλιστα νὰ χτίσει καὶ τὴν «παγκόσμια κυβέρνηση», ἐφ᾽ ὅσον τὸ ἐπιθυμεῖ. Καὶ εἶναι πλέον προφανές, πὼς αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπιθυμοῦν οἱ ἐν λόγῳ οἰκογένειες. Ὅσο πιὸ μεγάλη μία κυβέρνηση, τόσο πιὸ μεγάλη καὶ ἡ ἐξουσία τους.

 Ἡ ἐλὶτ αὐτὴ χρησιμοποιεῖ τὸν μερκαντιλισμό, ὥστε νὰ κατευθύνει τὶς κυβερνήσεις ἐκεῖ ποὺ θέλει. Στὴν οὐσία χρησιμοποιεῖ τὴν ἐγελιανὴ διαλεκτική, γιὰ νὰ πετύχει τὸν σκοπό της. Δηλαδή, κατασκευάζει τεχνητὲς κρίσεις, καὶ στὴν συνέχεια προσφέρει τὴν ἐπίλυσή τους, μέσῳ τῶν μεθόδων ποὺ αὐτὴ ἐπιθυμεῖ. Σὺν τῷ χρόνῳ, ἡ ἐλὶτ αὐτὴ μπορεῖ νὰ κατασκευάσει συναίνεση, σὲ ὅποιο ζήτημα θελήσει.

.Τὰ πράγματα ἦταν πιὸ εὔκολα γιὰ αὐτὴν τὸν 20ο αἰώνα, ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι τώρα. Καὶ αὐτὸ ἐξ αἰτίας τῆς ἀνάδυσης τοῦ φαινομένου τοῦ διαδικτύου. Μιᾶς νέας δηλαδή, ἀναγέννησης. Ἡ μεταρρύθμιση καὶ ἡ ἀναγέννηση προκάλεσαν τὴν τυπογραφία, καὶ αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της ἔφερε τὴν πληροφόρηση στὸν κόσμο. Κάτι ἀνάλογο βλέπουμε καὶ σήμερα μὲ τὴν διάδοση τοῦ διαδικτύου.
.
 Ὑπάρχει ὅμως καὶ στὸ διαδίκτυο μία πανσπερμία χειραγωγούμενων εἰδήσεων, κάτι σὰν διαδικτυακὲς ἐπιχειρήσεις false flags, μὲ σκοπὸ νὰ «ἀραιώσουν» τὶς πραγματικὲς πληροφορίες, μὲ ἄλλες ψεύτικες, ἔτσι ὥστε νὰ χειραγωγεῖται ἡ κοινὴ γνώμη. Γιὰ παράδειγμα, θὰ ἀκούσουμε πὼς ναί, τὸν κόσμο τὸν κυβερνοῦν οἱ κεντρικὲς τράπεζες, ἀλλὰ αὐτὲς ἐλέγχονται ἀπὸ … ἐξωγήινους!

. Κάπως ἔτσι λειτουργεῖ ἡ διαδικτυακὴ παραπληροφόρηση. Ὁ σκοπός της εἶναι νὰ ἀπαξιώσει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς ἐλίτ.

. Μία ἄλλη ἐπιχείρηση παραπληροφόρησης εἶναι αὐτὴ ποὺ θέλει νὰ μᾶς πείσει ὅτι ἡ παγκόσμια ἐλὶτ πάσχει ἀπὸ ἐσωτερικὲς τριβὲς καὶ διαφωνίες. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει. Οἱ ἐν λόγῳ ἰσχυρισμοὶ ἔχουν σκοπὸ τὴν τρομοκράτηση τῆς μεσαίας τάξης, ἔτσι ὥστε νὰ πειστεῖ νὰ παραδώσει ἐξουσίες καὶ ἁρμοδιότητες σὲ ὄργανα τῆς παγκοσμιοποίησης, ὅπως εἶναι ὁ ΟΗΕ, ἡ ΕΚΤ, καὶ τὸ ΔΝΤ.

. Τ πλα πο χρησιμοποιονται εναι πλανητικ περθέρμανση, τ συναλλαγματικ ποθεματικά, λλειψη το νερο, τ μβόλια, τ φάρμακα, πόλεμος ναντίον τς τρομοκρατίας, πειλ το σλαμικο φονταμενταλισμο, μία παγκόσμια κεντρικ τράπεζα, κλπ.
. Ἡ κατάσταση αὐτὴ θυμίζει ἕνα εἶδος διεθνοῦς ὀργανωμένου ἐγκλήματος. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν Δύση ἐδῶ καὶ 300 χρόνια εἶναι ἕνα εἶδος μαφίας, ποὺ ἔχει πάρει τὸν ἔλεγχο, στηριζόμενη ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν τραπεζῶν.

. Ἡ μαφία αὐτὴ λειτουργεῖ ἀκριβῶς ὅπως λειτουργοῦν καὶ τὰ κατὰ τόπους ἐγκληματικὰ συνδικάτα, ἀλλὰ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ Ἰταλοαμερικανικὴ μαφία ἐκβιάζει ἄτομα, ὥστε νὰ τῆς πληρώνουν προστασία, ἔτσι καὶ αὐτὲς οἱ οἰκογένειες ἀπειλοῦν καὶ ἐκβιάζουν ὁλόκληρα κράτη, μέσῳ στημένων πολέμων καὶ συγκρούσεων.

. Καὶ ἡ μαφία εἶναι διασπασμένη, ἔτσι δὲν εἶναι; Ὅμως, ἀκόμη καὶ αὐτή, τουλάχιστον στὴν Ἀμερική, σύστησε ἕνα κεντρικὸ συμβούλιο, τὸ ὁποῖο συντονίζει τὴν δράση της. Ἔτσι γίνονται οἱ δουλειὲς πιὸ καλά.
. Ὑπάρχουν φατρίες μέσα στὴν παγκόσμια ἐλίτ, ὅμως ὅλες θέλουν τὸ ἴδιο πράγμα: Τὸν πλήρη ἔλεγχο τοῦ πλανήτη. Μέσῳ μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός τους. συγκέντρωση λης τῆς σχύος, στ χέρια μερικν μόνο νθρώπων.

. Σήμερα βλέπουμε τὸ Λονδίνο, τὴν ΕΕ, ἀκόμη καὶ τὶς ΗΠΑ νὰ παλεύουν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Οἱ κρυφὲς δυνάμεις γνωρίζουν πολὺ καλὰ περὶ τίνος πρόκειται. Εἶναι ἁπλὰ ἕνα πείραμα ποὺ ἔχουν σχεδιάσει, καὶ ποὺ τώρα ἐκτελοῦν. Τὸ ἂν θὰ πετύχουν ἢ ὄχι, δὲν εἶναι ἀκόμη σίγουρο. Τὸ σίγουρο ὅμως εἶναι πὼς προσπαθοῦν.
. Ποιός εἶναι ὅμως ὁ τελικὸς σκοπός τους ἀναφορικὰ μὲ τὴν ΕΕ; Ὁ ἕνας στόχος πέτυχε. Νὰ δημιουργηθεῖ μία διεθνὴς κρίση, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτραπεῖ σὲ ἕνα κεντρικὸ ὄργανο (Βρυξέλλες) νὰ ἀποκτήσει ἀκόμη περισσότερη ἐξουσία ἐπὶ τῶν ὑπηκόων του, ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς εὐρωζώνης (ἀρχικά).

. Θὰ ἐξαιρεθεῖ ἄραγε ἡ Γερμανία; Μᾶλλον ὄχι. Πρὸς τὸ παρὸν μοιάζει σὰν νὰ κέρδισε τὸ παιχνίδι. Ὅμως ἂν ὁ τελικὸς στόχος εἶναι ἡ παγκόσμια κυβέρνηση, τότε καὶ ἡ Γερμανία θὰ πέσει θύμα ἀργὰ ἢ γρήγορα.
. Ἂν ἀναλύσουμε τὰ πλοκάμια τῆς παγκοσμιοποίησης, τὸν ΟΗΕ, τὸ ΝΑΤΟ, τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο, κλπ. τότε θ δομε πς δημιουργεται ργ λλ σταθερ μία παγκόσμια συναίνεση.

. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ΕΕ. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν κάποια ἐμπόδια στὴν πορεία, καὶ κάποιες διαφωνίες ἐν σχέσει πρὸς οἰκονομικὰ συμφέροντα, καὶ μὲ τὸ ποιὸς θὰ κερδίσει τί, ἀλλὰ ἡ μεγάλη εἰκόνα μᾶς λέει πὼς ἡ ἐλὶτ ἐλέγχει τὶς κεντρικὲς τράπεζες, καὶ συνεπῶς διαθέτει τρισεκατομμύρια. Ἄρα ἐλέγχει τὸν κόσμο.

ΠΗΓΗ: antinews.gr
 http://diktyoellinwn.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου